Varmt välkommen till Barn- och Tonårsliv - för nära relationer med barn och tonåringar


Här hittar du mina tjänster. Läs mer under respektive flik i menyn till vänster.


Jag tillhandahåller bland annat:

  • Coaching eller vägledande samtal om föräldraskap, personlig utveckling och karriär. Enskilt, i par eller med hela familjen.
  • Inspirationsföreläsningar om livet med tonåringar, om tonårshjärnans mysterium eller om livet med yngre barn.
  • Fortbildning och kompetensutveckling för personal inom skolan, förskolan, socialtjänst och familjehem.                  Te x handledning, föreläsningar och kurser.
  • Studiestöd/privatundervisning/motivationsskapande samtal/coaching för elever i åk 1- 9 och på gymnasiet.        Matematik är min specialitet.
  • Föräldrakurser i grupp online om livet med tonåringar och barn, med eller utan individuell coaching.
  • Seminarier/workshops/fortbildning om det personliga ledarskapet för professionella i skolan och i socialt arbete och för chefer, ledare och hr-personal.
  • Fysiska besök i Tyresö eller söder om Stockholm eller på distans via Meet.


Bakgrund:

Innehåll och teorier som ligger till grund för mitt arbete utgår ifrån den danska familjeterapeuten Jesper Juuls teorier om ansvar, autenticitet, integritet, samarbete och likvärdighet mellan barn och vuxna, Bo Hejlskovs lågaffektivt bemötande och Ross Greens CPS (samarbetsbaserad problemlösning), mina utbildningar och mina professionella erfarenheter som EMCC-certifierad föräldra- och familjecoach, pedagogisk fortbildare, lärare och skolledare och mina privata erfarenheter som tvåbarnsförälder. 

Min barnsyn / värdegrund:

Barn gör rätt om de kan. Barn gör så gott de kan. 

När barn inte kan, behöver vi förstå varför så vi kan möta dem där de befinner sig. Barn som gör dumma saker hade gjort på ett annat bättre sätt om de kunnat, vetat hur och haft förutsättningarna att klara av det.

Barns problemskapande beteende beror på bristande och ännu outvecklade förmågor och går sällan att styra med ren vilja.  

Barns beteende är inte huvudproblemet. Det är barnets sätt att försöka lösa ett problem barnet har. Vår uppgift är att hjälpa barnet att lösa hens problem eller anpassa miljön och kraven så att problemsituationerna inte uppstår.