Inspriationsföreläsningar för föräldrar och personal i 
pedagogisk verksamhet

Ämnet anpassas till just era behov.

Förslag på ämnen för föräldrar:

  1. Föräldraskap med barn i yngre åldrar
  2. Tonårshjärnans mysterium
  3. Livet med tonåringar för tonårsföräldrar
  4. Ändra ditt mindset och din syn på barnuppfostran
  5. Minska antalet konflikter med din tonåring
  6. Stärk ditt barns självkänsla och självförtroende

Förslag på ämnen för pedagogisk personal:

  1. Relationskompetens i skolans värld, en inkluderande barnsyn och värdegrund. 
  2. NPF, symtom och anpassningar.
  3. Tonårshjärnans mysterium och hur det påverkar inlärningen och skolarbetet. 
  4. Samtalsmetodik i förebyggande arbete och i konfliktlösning, te x Ross Greens CPS,  samarbetsbaserad problemlösning.