Studiestöd och privatundervisning

Jag heter Cicki Granberg och är legitimerad lärare med 30 års erfarenhet av skolans värld både som lärare och skolledare.

 • Jag är även utbildad EMCC-certifierad Föräldra- och Familjecoach i Family Labs organisation.
 • Jag arbetar bland annat med privat studiestöd, privatundervisning och coaching och motivationsskapande samtal för elever i åk 1- 9 och  på gymnasiet.
 • Matematik och läs- och skrivinlärning är mina specialiteter, men jag undervisar i alla ämnen utom moderna språk.
 • Jag finns i Tyresö och åker vanligtvis hem till mina elever. Om en elev bor utanför Tyresö så tar jag även ut en kostnad för resan utöver min vanliga timtaxa. 
 • Eleven kan välja olika sätt att träffa mig. Vanligast är att jag träffar eleven en gång i veckan,  i 90 minuter åt gången under skolterminen. En del elever väljer att plugga extra med mig enbart inför viktiga prov eller när arbetsuppgifterna hopar sig och motivationen tryter. 
 • Jag och eleven arbetar tillsammans med det hen väljer varje vecka,  te x plugga inför vanliga prov och inför de nationella proven, arbeta med veckans läxor och arbetsuppgifter, genomgångar av svåra moment, färdighetsträning och  grundläggande träning i matematik och andra ämnen osv. Jag stöttar också eleven med att hitta motivation, självförtroende, struktur, bästa inlärningssättet och studieteknik.
 • Inför varje ny termin tar jag in alla intresseanmälningar pusslar sedan ihop mitt schema så att jag kan träffa så många som möjligt varje vecka. 
  • Pris:                                                                                    Fysiska lektioner 600 kr/tim inkl moms                        
 • Vill du veta mer?
 • Ring eller maila mig för mer information eller bokning.
 • Cicki Granberg
 • mobil 073-4148184
 • mail cickigranberg@gmail.com eller cickigranberg@barn-och-tonarsliv.se