Kompetensutveckling för pedagogisk personal

Stora behov av ny kunskap och nya insikter!

Ett stort behov i dagens skola är mer kunskap om anpassningar, bemötande och en inkluderande barnsyn. Jag fortbildar pedagogisk personal om just detta genom föreläsningar, kurser och handledning. Speciellt outbildade resurspedagoger och personal på fritids behöver få kunskap om anpassningar, bemötande för ökat samarbete, samtalsmetodik och hur en inkluderande barnsyn kan ta sig uttryck. Denna kunskap har sällan gemene man och vi behöver säkerställa att personalen som arbetar med våra barn får den.

Min utbildning/handledning för en inkluderande barnsyn och ett respektfullt bemötande för ökat samarbete innehåller följande delar:

  • Vårt mindset / barnsyn / människosyn med utgångspunkt i Ross Greens "Barn gör rätt om de kan" och "Barn gör så gott de kan". Vad är en inkluderande barnsyn och hur får man det?

  • Problemskapande beteenden. Barns problemskapande beteenden beror på bristande förmågor som de behöver hjälp och stöd med att klara av.

  • Motivation och barn som verkar sakna motivation. Orsaker och åtgärder.  SBT (självbestämmandeteorin).

  • Samtalsmetodik för ökat samarbete, både förebyggande och konfliktlösande. Utgår ifrån Ross Greens CPS (samarbetsbaserad problemlösning), Bo Hejlskovs lågaffektivt bemötande och Jesper Juuls tankar om respekt och likvärdighet.

  • Handlingplaner i tanke och skrift för att underlätta pedagogernas samtal med och om elever mot fokus på styrkor och vad som fungerar istället för ensidigt fokus på det problemskapande beteendet.

  • Praktiska övningar för att träna på att uppmärksamma det positiva.

  • Olika neuropsykiatriska funktionsvariationer, symtom, styrkor, utmaningar, orsaker, anpassningar och bemötande utifrån devisen att "Det som är bra för barn med diagnoser är bra för ALLA barn."

  • Tydliggörande pedagogik, dvs tydlighet, tillgänglighet och förutsägbarhet.

Bortsett från punkterna ovan kan utbildningar och handledning skräddarsys just efter era behov. 

Låter det intressant? Boka ett digitalt möte med mig och låt mig berätta mer! Fyll i skicka in formuläret här till vänster så återkommer jag till dig inom kort.