Läs om livet med tonåringar här!

Ja, många är de föräldrar som vittnar om att belöningar, dvs. mutor, och hot och bestraffningar faktiskt fungerar! Effektivt också! Ytligt sett och på kort sikt vill säga.